Foto Shin A Young, Kwon Hyuk Soo dan Jisook hadir di red carpet MAMA 2018 Hong Kong.

Foto Shin A Young, Kwon Hyuk Soo dan Jisook hadir di red carpet MAMA 2018 Hong Kong.