Foto Para peserta SMTOWN Workshop Pyeongchang 2018 beramai-ramai melempari pinata raksasa yang disediakan.

Foto Para peserta SMTOWN Workshop Pyeongchang 2018 beramai-ramai melempari pinata raksasa yang disediakan.